Đào tạo tại chỗ cho nền tảng máy bay không người lái mới nhất của DJI bao gồm trình diễn trực tiếp, hoạt động bay toàn diện (diễn tập được chỉ định, chuyến bay FPV và nhiệm vụ kiểm tra), bảo trì thiết bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.