ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB HOCVIENDRONE.VN

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Học viện Drone đầu tiên tại Việt Nam. Xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện sau đây một cách cẩn thận. Bằng cách truy cập Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp cho bạn thông qua Trang web, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây và Chính sách quyền riêng tư. Nếu bạn không đủ điều kiện hoặc không đồng ý với bất kỳ Điều khoản nào, thì bạn không thể truy cập Trang web.

  1. ĐIỀU KIỆN

Bạn phải ít nhất 13 tuổi để truy cập Trang web. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản này, bạn tuyên bố và đảm bảo với chúng tôi rằng: (a) bạn từ 13 tuổi trở lên; (b) trước đây bạn chưa bị đình chỉ hoặc bị xóa khỏi Trang web; và (c) quyền truy cập của bạn vào Trang web tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành. 

Nếu bạn đang truy cập Trang web thay mặt cho một pháp nhân, tổ chức hoặc công ty, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn có quyền ràng buộc tổ chức đó với các Điều khoản này và bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này thay mặt cho tổ chức đó.

  1. TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ

Để truy cập các tính năng nhất định của Trang web, bạn có thể được yêu cầu đăng ký tài khoản UTC. Khi bạn đăng ký tài khoản UTC, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi một số thông tin về bản thân, chẳng hạn như địa chỉ email của bạn hoặc thông tin liên hệ khác. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác và bạn sẽ giữ cho thông tin đó luôn chính xác và cập nhật. Khi đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp mật khẩu. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu UTC của mình, và bạn chấp nhận trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản UTC của mình.

  1. MUA HÀNG; ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG

Các giao dịch mua hàng hóa hoặc dịch vụ và các phần cụ thể của Trang web có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung; tất cả các điều khoản bổ sung được kết hợp vào các Điều khoản này bằng cách tham chiếu. 

Bạn đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện khác như vậy, bao gồm tuyên bố về việc có đủ tuổi hợp pháp để sử dụng một số phần nhất định của Trang web hoặc các dịch vụ. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa các Điều khoản này và các điều khoản dành riêng cho một phần của Trang web hoặc cụ thể cho một dịch vụ cụ thể do Trang cung cấp, bạn đồng ý rằng các điều khoản sau sẽ kiểm soát việc bạn sử dụng phần đó của Trang web hoặc các dịch vụ cụ thể đó.

  1. NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

4.1 Nội dung Người dùng Nói chung.  Một số tính năng nhất định của Trang web có thể cho phép người dùng tải nội dung lên Trang web, bao gồm tin nhắn, bài đánh giá, ảnh, video, hình ảnh, thư mục, dữ liệu, văn bản và các loại tác phẩm khác (“Nội dung người dùng”) và xuất bản Nội dung người dùng trên Địa điểm. Bạn giữ bản quyền và bất kỳ quyền sở hữu nào khác mà bạn có thể giữ trong Nội dung Người dùng mà bạn đăng lên Trang web.

4.2 Cấp phép có giới hạn cho UTC. Bằng cách đăng hoặc xuất bản Nội dung Người dùng, bạn cấp cho UTC quyền và giấy phép trên toàn thế giới, không độc quyền, miễn phí bản quyền, được thanh toán đầy đủ (với quyền cấp phép phụ) để lưu trữ, lưu trữ, chuyển giao, hiển thị, thực hiện, tái sản xuất, sửa đổi cho mục đích định dạng để hiển thị và phân phối Nội dung Người dùng của bạn, toàn bộ hoặc một phần, ở bất kỳ định dạng phương tiện nào và thông qua bất kỳ kênh phương tiện nào hiện được biết đến hoặc sau này được phát triển.

4.3 Cấp giấy phép có giới hạn cho người dùng khác. Bằng cách đăng hoặc chia sẻ Nội dung Người dùng với những người dùng khác của Trang web, bạn cấp cho những người dùng đó giấy phép không độc quyền để truy cập và sử dụng Nội dung Người dùng đó theo sự cho phép của các Điều khoản này và chức năng của Trang web.

4.4 Tuyên bố và bảo đảm Nội dung Người dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung Người dùng của mình và hậu quả của việc đăng hoặc xuất bản Nội dung Người dùng. Bằng cách đăng hoặc xuất bản Nội dung Người dùng, bạn khẳng định, đại diện và bảo đảm rằng:

a). Bạn là người tạo và chủ sở hữu Nội dung người dùng hoặc có giấy phép, quyền, sự đồng ý và quyền cần thiết để cho phép UTC và người dùng của Trang web sử dụng và phân phối Nội dung người dùng của bạn khi cần thiết để thực hiện các giấy phép do bạn cấp trong phần này , theo cách được dự tính bởi UTC, Trang web và các Điều khoản này.

b). Nội dung Người dùng của bạn và việc sử dụng Nội dung Người dùng của bạn theo các Điều khoản này, không và sẽ không.

(i) Vi phạm, vi phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm mọi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, đạo đức quyền, quyền riêng tư, quyền công khai, hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc độc quyền nào khác.

(ii) Vu khống, bôi nhọ, bôi nhọ hoặc xâm phạm quyền riêng tư, quyền công khai hoặc các quyền tài sản khác của bất kỳ người nào khác. 

(iii) Khiến UTC vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào.

4.5 Tuyên bố từ chối trách nhiệm về nội dung người dùng. UTC không có nghĩa vụ phải chỉnh sửa hoặc kiểm soát Nội dung Người dùng mà bạn hoặc những người dùng khác đăng hoặc xuất bản, và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với Nội dung Người dùng theo bất kỳ cách nào. Tuy nhiên, UTC có thể bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước, sàng lọc, xóa, chỉnh sửa hoặc chặn bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà theo đánh giá của chúng tôi là vi phạm các Điều khoản này hoặc có thể bị phản đối. Bạn hiểu rằng khi truy cập Trang web, bạn sẽ tiếp xúc với Nội dung Người dùng từ nhiều nguồn khác nhau và thừa nhận rằng Nội dung Người dùng có thể không chính xác, xúc phạm, khiếm nhã hoặc có thể bị phản đối. Bạn đồng ý từ bỏ và từ bỏ mọi quyền hoặc biện pháp khắc phục hợp pháp hoặc công bằng mà bạn có hoặc có thể có đối với UTC liên quan đến Nội dung Người dùng. Chúng tôi từ chối rõ ràng bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lý liên quan đến Nội dung Người dùng. Nếu được người dùng hoặc chủ sở hữu nội dung thông báo rằng Nội dung Người dùng bị cáo buộc không tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi có thể điều tra cáo buộc và xác định theo quyết định riêng của chúng tôi có xóa Nội dung Người dùng hay không, điều mà chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ lúc nào và không cần thông báo. Để rõ ràng, UTC không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền trên Trang web.

  1. SỬ DỤNG TRANG WEB

Bằng cách sử dụng trang web và bằng cách tham gia vào các điều khoản này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng việc sử dụng trang web của bạn tuân thủ và sẽ tuân thủ tất cả các luật, quy chế và quy định hiện hành, đồng thời bạn sẽ không sử dụng trang web trừ khi được cho phép rõ ràng theo những điều này điều kiện. Đối với người dùng ở Trung Quốc, bạn đồng ý tuân thủ “Luật Bảo vệ bí mật nhà nước của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Luật Bản quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “Quy định về Bảo vệ An ninh Hệ thống Thông tin Máy tính Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, “ Quy định về Bảo vệ Phần mềm Máy tính”, “ Yêu cầu về Quản lý Trang web Bản tin Điện tử trên Internet ”, “ Pháp lệnh Bảo vệ Quyền Truyền tải Mạng Thông tin ” và các luật và quy định hiện hành khác, phương pháp thực hiện. UTC có quyền xem xét, xóa, hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung của người dùng vi phạm luật và quy định hiện hành ở Trung Quốc. UTC cũng hoan nghênh người dùng báo cáo bất kỳ nội dung người dùng nào vi phạm luật hoặc quy định hiện hành.

  1. NỘI DUNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRÊN TRANG

6.1 Truy cập Trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào.

6.2 Tiến hành các hoạt động có thể gây hại cho người khác hoặc có thể gây tổn hại đến danh tiếng của UTC.

6.3 Vi phạm hoặc khuyến khích người khác vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm cả việc vi phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba hoặc vi phạm quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào.

6.4 Cản trở các tính năng liên quan đến bảo mật của trang web, bao gồm: 

(a) vô hiệu hóa hoặc phá vỡ các tính năng ngăn cản hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào.

(b) Thiết kế ngược hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của bất kỳ phần nào của Trang web ngoại trừ phạm vi hoạt động đó được luật hiện hành cho phép rõ ràng.

6.5 Cản trở hoạt động của trang web hoặc bất kỳ hoạt động nào của người dùng đối với trang web, bao gồm bằng cách: 

(a) Tải lên hoặc phổ biến bất kỳ vi rút, phần mềm quảng cáo, phần mềm gián điệp, sâu hoặc mã độc hại nào khác. 

(b) Đưa ra bất kỳ đề nghị hoặc quảng cáo không được yêu cầu nào cho một người dùng khác của Trang web.

(c) Cố gắng thu thập thông tin cá nhân về người dùng khác hoặc bên thứ ba mà không có sự đồng ý.

(d) Can thiệp hoặc làm gián đoạn bất kỳ mạng, thiết bị hoặc máy chủ nào được kết nối hoặc sử dụng để cung cấp Trang web, hoặc vi phạm bất kỳ quy định, chính sách hoặc quy trình nào của bất kỳ mạng, thiết bị hoặc máy chủ nào như vậy.

6.6 Thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận nào liên quan đến việc bạn lấy hoặc truy cập Trang web, bao gồm việc mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, tuyên bố liên kết sai, truy cập bất kỳ tài khoản UTC nào khác mà không được phép, hoặc giả mạo tuổi hoặc ngày sinh của bạn.

6.7 Bán hoặc chuyển giao quyền truy cập được cấp theo các Điều khoản này hoặc bất kỳ Tài liệu nào (như được định nghĩa trong Phần 10) hoặc bất kỳ quyền hoặc khả năng nào để xem, truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Tài liệu nào.

6.8 Bỏ qua bất kỳ tính năng bảo mật hoặc các tính năng khác của Trang web được thiết kế để kiểm soát các Trang web được sử dụng, thu thập hoặc khai thác Nội dung Người dùng từ Trang web, hoặc truy cập hoặc truy cập Trang web theo cách không phù hợp với cách sử dụng của con người.

6.9 Sử dụng bất kỳ rô bốt, spambot, trình thu thập thông tin, trình thu thập thông tin, máy quét hoặc các phương tiện hoặc giao diện tự động khác không do chúng tôi cung cấp để truy cập Trang web hoặc để trích xuất dữ liệu.

6.10 Sử dụng, hiển thị, phản chiếu, đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật tạo khung để bao quanh Trang web hoặc Nội dung người dùng, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, trừ khi và chỉ trong phạm vi UTC cung cấp phương tiện để nhúng bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Nội dung người dùng.

6.11 Truy cập, giả mạo hoặc sử dụng các khu vực không công khai của Trang web, hệ thống và cơ sở hạ tầng máy tính của UTC (và bất kỳ công ty lưu trữ nào) hoặc hệ thống cung cấp kỹ thuật của các nhà cung cấp UTC.

6.12 Truy cập Trang web theo bất kỳ cách nào để quấy rối, lạm dụng, theo dõi, đe dọa, nói xấu hoặc xâm phạm hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ bên nào khác.

6.13 Bán hoặc chuyển giao quyền truy cập được cấp theo các Điều khoản này hoặc bất kỳ Tài liệu nào hoặc bất kỳ quyền hoặc khả năng nào để xem, truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Tài liệu nào.