Các bài học trực tuyến bao gồm tổng quan về hệ sinh thái DJI thương mại UAS, công nghệ bay không người lái mới nhất, ứng dụng DJI Pilot, kiến ​​thức chung về an toàn bay và hoạt động bảo trì.