Tổng công ty lưới điện nhà nước của Trung Quốc & Trung tâm Đào tạo và Kiểm tra UTC  được thành lập vào ngày 6 tháng 9 năm 2017, bởi Viện Nghiên cứu Điện lực Trung Quốc và UTC với mục đích đào tạo 10.000 nhân viên kiểm tra đường dây điện bằng UAV chuyên nghiệp trong ba năm và nâng cấp kiểm tra đường dây điện lên cấp độ tiếp theo. 

Theo bộ phận vận hành và kiểm tra, Tổng công ty Lưới điện Nhà nước Trung Quốc có 2000 UAV các loại để tiến hành kiểm tra lên tới 200.000 cột điện trong hai năm qua. Khi các ứng dụng UAV phát triển với tốc độ nhanh chóng trong ngành điện, chúng tôi nhận thấy nhu cầu rất lớn về nhân viên vận hành UAV chuyên nghiệp.

Tổng công ty Lưới điện Nhà nước Trung Quốc không có bất kỳ khóa đào tạo hay tiêu chuẩn đánh giá nào về UAV cho các nhân viên vận hành cho đến khi hợp tác với UTC. Cơ sở hợp tác của họ sẽ tập trung vào việc thực hiện các khóa đào tạo về UAV trong ngành điện và thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá cho các nhân viên đào tạo và học viên.

Wang Like, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Điện lực Trung Quốc, phát biểu

Các nhân viên kiểm tra của Tổng công ty Lưới điện Nhà nước Trung Quốc có thể chọn một trung tâm đào tạo gần họ nhất trong thời gian tới. Sau khi đào tạo, họ có thể tham gia các kỳ thi tại Cơ sở Kiểm tra AC SGCC UHV ở Vũ Hán để lấy Chứng chỉ Người vận hành Hệ thống Máy bay Không người lái UTC.

Tổng công ty Lưới điện Nhà nước của Trung Quốc xây dựng và vận hành mạng lưới điện bao gồm 26 tỉnh, khu tự trị và thành phố, chiếm hơn 88% diện tích Trung Quốc, điều này tạo ra nhu cầu cao về việc kiểm tra đường dây điện hàng ngày. Là một công cụ kiểm tra mới, UAV giúp SGCC tăng năng suất làm việc và nâng cao an toàn kiểm tra. Trung tâm thử nghiệm UAV sẽ nâng cao hơn nữa sự hiểu biết của các nhân viên kiểm tra về UAV và vai trò quan trọng của nó trong việc tăng hiệu quả kiểm tra, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn mạng lưới điện quốc gia.

Bài viết mới